Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones

Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventanaSecretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Intervención General de la Administración del Estado

Ajuda

Subscripció d'alertes

Los campos marcados con (*) son obligatorios.

El servei de subscripcions d'alertes permet crear una consulta tipus associada a un compte de correu electrònic, modificar la consulta d'alerta, o suprimir-la. En subscriure's, o modificar els seus criteris de subscripció, el sistema li enviarà un missatge confirmant els criteris d'alerta per vostè definits.

Cada vegada que es produeixi una coincidència entre els seus criteris de subscripció i el registre de publicació d'una convocatòria, rebrà un missatge en el seu correu electrònic similar a aquest:

El Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions li informa que s'ha produït el registre d'una convocatòria de SUBVENCIONS que, d'acord amb els criteris associats a la seva adreça de correu electrònic, pot ser del seu interès. Amb l'ANEU xxxxxx.


Correu electrònic

Contrasenya